Doelstelling van ” De Witte Lelie”

Wie zijn wij, en waarom st. ” De Witte Lelie” ?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers met jarenlange ervaring binnen de voedselbank. naast het mooie, nuttige  en noodzakelijke werk dat bij de voedselbanken wordt verricht om honderden gezinnen wekelijks van een voedselpakket te voorzien, bestaat er een nog grotere groep gezinnen die net niet aan het criterium van de voedselbank voldoet, maar eveneens in armoede leeft.

Cliënten en meer? van st. ” De Witte Lelie” komen niet in aanmerking voor een voedselpakket via de voedselbank omdat zij net boven het criterium per maand aan inkomen hebben. Zij hebben vaak een inkomen van € 50,– per week, op maandbasis is dat € 217,– en zitten dus wel degelijk ook onder de armoedegrens.

Netto is deze groep nog slechter af dan de gemiddelde cliënt van de voedselbank, zij komen niet in aanmerking voor een voedselpakket en dus ook niet voor de kledingbank, dierenbank en de vele extraatjes in de maand december die de voedselbank wel te bieden heeft.

St. ” De Witte Lelie” wil ruimte geven om de structurele armoede binnen deze gezinnen te beperken.

Werkwijze st. ” De Witte Lelie”.

Hoe gaan we deze mensen voorzien van voedsel en meer?

  • Via het door een uitgesteld systeem leveren van bonnen.
  • Door het werven en inzamelen van ( financiële ) giften van bedrijven en particuliere donateurs.

Wat zou U kunnen doen?

Heeft u zelf op dit moment niets te wensen, dan zou een levensmiddelenbon voor uw medemens die wel op dit moment armoede heeft een mooie uitkomst en aanvulling zijn. Deze bonnen worden door st. ” De Witte Lelie” verdeeld onder onze cliënten . Deze broodbonnen, vleesbonnen enz., kunnen dan worden ingewisseld bij de deelnemende bakker, slager enz., en zo wordt het uitgestelde brood een echt brood, het uitgestelde vlees echt vlees.

Meer weten? Bel ons gerust of mail ons even

visitekaartje

Voor donaties en schenkingen kunt u gebruik maken van onze Iban rekening nr NL84 INGB 0008 6286 95.